پیشاپیش از اعتماد شما به مجموعه یام ایران سپاسگزاریم

لطفا مبلغ نهایی خرید خودرا که در جدول زیر مشاهده می کنید به شماره کارت زیر واریز کرده و فیش واریزی به همراه نام و نام خانوادگی و شماره سفارش خود به شماره 09900266126 در واتس اپ ارسال نمایید.

 

شماره کارت:

۵۰۲۲-۲۹۱۰-۹۶۵۷-۲۶۲۱
بنام لیلا گرشاسبی